Basisaanbod

Op ons Vlot begeleiden we, optimaal en met de nodige zorg, leerlingen (van 6-13jaar) met specifieke onderwijsbehoeften. De draagkracht van het zorgaanbod van het gewoon onderwijs is overschreden en ze hebben nood aan een gespecialiseerde onderwijsomgeving.

We formuleren bij de aanvang van het schooljaar een individuele zorgvraag, waaruit een aangepaste aanpak volgt. Die wordt via regelmatig overleg geëvalueerd en bijgestuurd. Hierbij hebben we als team oog voor zowel de mogelijkheden als de tekorten van elke leerling. We beschikken over de nodige deskundigheid en soepelheid om onderwijs op maat aan te bieden.

Er wordt gewerkt in niveaugroepen, we hebben aandacht voor creatieve en praktische vaardigheden en bieden klasondersteunende en individuele hulp. Doorheen alle leergebieden stimuleren we zelfstandigheid.

Op ons Vlot komen, naast rekenen en taal, ook sociale vaardigheden, functionele zaken zoals o.a. manuele vaardigheden en zelfredzaamheid aan bod. We willen zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen en eindtermen van het gewoon onderwijs en vooral in het vak van de stoornis speciaal onderwijzen.

Tijdens het leerproces bewaken we steeds het welbevinden van het kind.
Na twee jaar is een eindevaluatie, waarbij de onderwijsbehoeften van het kind getoetst worden aan een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs (eventueel met ondersteuning). Samen met het CLB wordt er dan beslist of het kind nog een attest Basisaanbod kan krijgen (en dus in Het Vlot verder kan ) of dat het kind wordt terug opgenomen binnen het gewoon onderwijs. Hierbij zal onze school en het CLB samen met de ouders op zoek gaan naar een gepaste school die de nodige expertise heeft om zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.