Busvervoer

Ons busvervoer is volledig gratis. Let wel, als je voor de dichtste school kiest. 8 bussen brengen onze kinderen dag in dag uit naar onze school en terug naar huis. Samen met de busbegeleidsters proberen we alle kinderen goed te begeleiden tijdens die ritten.

Ieder kind heeft recht op een plaats op de bus. Iedere opstapplaats/afstapplaats wordt door de directie online aangevraagd aan de Lijn, die de goedkeuring moet geven tot gratis vervoer (dichtsbijzijnde school van dat type).
Wijzigingen moeten steeds doorgegeven worden aan de directie.

Wij streven ernaar onze leerlingen zo dicht mogelijk bij hun huis te laten in- en uitstappen. Dit kan jammer genoeg niet voor iedereen omwille van bijvoorbeeld de staat van de rijweg, slechte weersomstandigheden, ligging van het huis, grootte van de bus, draaien in kleine straten, te lange duur van de rit,... Daarom kan door bepaalde redenen het zo dicht mogelijk in- en uitstappen aan huis, organisatorisch onmogelijk worden. Dan zullen slechts één of meerdere vaste opstapplaatsen per dorp of gemeente kunnen voorzien worden.

Bij het begin van een schooljaar duurt het slechts enkele dagen vooraleer de bus een zeker tijdschema heeft, zodanig dat u op enkele minuten na kunt weten wanneer de schoolbus aankomt. Daarom vragen wij u het nodige te willen doen opdat uw kinderen tijdig zouden klaar zijn. Anders vervolgt de bus zijn weg zonder op hen te wachten. Gewoonlijk gebruikt de chauffeur de claxon om u te laten weten dat men op uw kinderen wacht.

Kinderen die buiten staan wachten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, ook wanneer de bus reeds vertrokken zou zijn.

Om ongevallen zoveel mogelijk te vermijden, vragen wij u ook aanwezig te zijn bij het in- en uitstappen. De aanwezigheid van een volwassene bij het in- en uitstappen stellen wij als noodzakelijk. Indien er niemand aanwezig is, moet het kind zich alleen verplaatsen van de stopplaats naar huis of omgekeerd, op uw verantwoordelijkheid.

Wij wijzen er u ook op dat het gevaarlijk is uw kind af te wachten aan de overkant van de stopplaats van de schoolbus, daar de jonge kinderen de ongeremde neiging hebben naar u toe te rennen.

Verder is er toezicht op de bus. De begeleidster helpt bij het in- en uitstappen en desgevallend bij het oversteken van de rijweg. Zij moet ook uw kinderen aan u of aan een door u aangeduid volwassen persoon overhandigen. Daarom is uw aanwezigheid wel noodzakelijk op de gewone plaats waar de bus stopt. De begeleidster kan geen twee werken tegelijk uitvoeren: toezicht houden op de bus en kinderen helpen oversteken.

Op de bus mag er niet gegeten en gedronken worden. De busbegeleidster geeft de leerlingen een vaste plaats op de bus en kan, in overleg met de directeur of orthopedagoog, de kinderen van plaats veranderen.

Er gebeuren iedere dag zeer veel ongevallen waarin kinderen betrokken zijn. Het kan ook uw kind zijn! Wij zijn bezorgd om hun veiligheid. U nog veel meer! Daarom ook dringen we erop aan dat ieder kind steeds zijn/haar fluo-jasje aanheeft terwijl hij/zij staat te wachten op de bus. Ook om naar huis te gaan, is het fluo-jasje een belangrijke hulp bij het zichtbaar zijn op de straat.

 

Kan uw kind om één of andere reden niet mee met de bus, gelieve de begeleidster te verwittigen, dan moeten ze niet stoppen om te wachten. Ook uw kind komen afhalen naar de school kan, maar het is natuurlijk nodig om ofwel het secretariaat ofwel de busbegeleidster daarvan op de hoogte te brengen.

Indien de ouders beslissen dat hun kind te voet of met de fiets naar school komt, delen zij dit schriftelijk mee aan de directeur of aan het secretariaat.

Indien uw kind op school door iemand anders (dan de ouders) afgehaald wordt, moeten de ouders vooraf de identiteit van die persoon aan de directeur of het secretariaat meedelen.

Indien uw kind door de bus op een ander adres moet opgehaald of teruggebracht worden(zelfde bus), moet dit ook schriftelijk aan de directeur of aan het secretariaat gevraagd worden.

Met de bus van een vriendje meegaan om daar te gaan spelen is niet toegelaten(verzekeringen).

"Wat te doen" indien een ouder niet thuis is bij de terugreis.

De ouders moeten de school verwittigen als hun kind op een andere plaats moet afgehaald of teruggebracht worden.

De school moet ook vooraf verwittigd worden als de ouders bij het aankomen van de bus niet thuis kunnen zijn. In dit geval moet er een 2e adres (op dezelfde busroute ) opgegeven worden waar het kind in de buurt mag afstappen.

Indien de ouders niet vooraf verwittigen of geen andere afstapplaats kunnen opgeven, wordt de leerling op het einde van de rit aan de school afgezet. Vanaf de tweede keer moet een vergoeding van € 20,00 betaald worden voor de opvang per begonnen uur na het tijdstip van afzetten van de leerling in de school.

Wanneer op de bus gordels voorzien zijn, dienen ze gebruikt te worden.

Ieder kind moet een volwaardige zitplaats hebben.