Inschrijvingen

Als het niet meer vlot in het gewoon onderwijs, dan kunnen kinderen op ons vlot komen. Daarvoor is wel een CLB-attest nodig. Het CLB werkt vraaggestuurd en zal, via testen, bepalen welk type het kind is. Daarna pas kunnen we kinderen toelaten op onze school.

Kinderen kunnen ieder moment van het jaar de overstap naar onze school maken. Het is natuurlijk logisch dat we zo vroeg mogelijk in het schooljaar willen starten met het begeleiden. De beschikbare uren logopedie en kinesitherapie worden dan verdeeld.

Bij het indelen van de pedagogische eenheden (klasgroepen) kijken we naar het niveau spelling en de leeftijd. Kinderen met hetzelfde niveau worden dan in één groep geplaatst. Die groep doet dan ook het meeste samen : WO, muziek, handenarbeid, uitstappen, ... Er worden echter andere groepen gemaakt voor wiskunde. Het behaalde wiskundeniveau bepaalt opnieuw in welke wiskundegroep het kind zal volgen. Die groep bestaat dus uit kinderen van verschillende taalgroepen. Ook voor lezen maken we andere groepen : daar we alle beschikbare personeelsleden inschakelen, kunnen we hele kleine groepjes vormen met kinderen van hetzelfde leesniveau waar de kinderen opgevolgd worden in het leesproces.