Gedragskenmerken


 • In zichzelf gekeerd gedrag.
 • Ongelijk profiel van vaardigheden: taalvaardigheden, sociale vaardigheden en verbeelding zijn veel minder en ongewoner ontwikkeld dan motorische vaardigheden  en visueel onderscheidings vermogen.
 • De visuele- en auditieve waarneming en geheugenfuncties kunnen goed ontwikkeld zijn.
 • Zelfbewust zijn is gering.
 • In niet-gestructureerde omgevingen vertonen ze stereotiepe gedragingen.
 • Moeite met gedragsregels te generaliseren.
 • Grote behoefte aan herhalen.
 • Gehechtheid aan bepaalde voorwerpen kan extreem zijn.
 • Ze kunnen vreemd reageren op zintuiglijke prikkels
 • Het oogcontact kan verstoord zijn
 • Wederkerigheid in de relatie ontbreekt
 • Gedeelde aandacht kan vertraagd op gang komen
 • Gebrek aan inzicht in andermans gevoelens en gedachten
 • Egocentrisch: ze kunnen b.v. geen geheim bewaren (verplaatsen in de ander)
 • 60% van de autistische mensen hebben een IQ <50
 • 20% heeft een IQ tussen de 50 en 70
 • 20% heeft een  IQ > 70