Ongewone sociale ontwikkeling

Verstoring veroorzaakt angst of woede,de behoefte aan vaste patronen vermindert niet met ouder worden. De stereotiepe motorische bewegingen (wapperen, fladderen, wippen enz.) hebben als functie de omgeving te beheersen en voorspelbaarheid en zekerheid te creëren.

Gevaren worden soms slecht onderkend en er kunnen angsten zijn  die niet invoelbaar zijn voor een buitenstaander.

Ook zien we het opgaan in hobby's op een extreme wijze en in bepaalde gevallen de ontwikkeling van specifieke vaardigheden

Wederkerigheid in de communicatie ontbreekt vaak.