Begeleiding van autismeAutisme is te begrijpen en men kan overeenkomstig handelen.

Bij z.g. driftbuien hebben we vaak te maken met een situatie, die niet begrepen is.

Autisten hebben problemen met taal, interactie en denken nogal dwangmatig. Het gehanteerde taalgebruik kan verkeerd zijn, ze overzien de situatie niet of weten niet hoe ze iets moeten aanpakken. Het kan lijken dat je niet tot het kind doordringt, vooral op het gebied van sociale regels en inleving in anderen. Het kind kan hierop reageren met angst of boosheid. De kern van kinderen met een pervasieve stoornis is waarschijnlijk een informatieverwerkingsstoornis. Onvoldoende informatie wordt opgenomen uit de omgeving. Prikkels worden trager opgenomen en begrepen, Ze blijven teveel vanuit de eigen impulsen reageren en hechten zich  aan dezelfde herkenbare, overzichtelijke situaties. Ze hebben bijzonder veel behoefte aan een zeer overzichtelijke en gestructureerde leeromgeving. Op veranderingen in de situatie moeten ze worden voorbereid. Allerlei vanzelfsprekende gedragsregels moeten expliciet worden aangeleerd. Het taalbegrip is vaak zwak, daarom is het belangrijk om afspraken visueel te maken (pictogrammen)

De emotionele belevingswereld van kinderen met aan autisme verwante stoornissen kan gedomineerd worden door vervloeiing en vernietigingsangsten. Er bestaan voor het kind geen of onvoldoende grenzen tussen fantasie en realiteit, tussen levend en levenloos, ik en niet-ik Hierdoor regeren ze hyperalert op bepaalde stimuli(sirene, tikken van klok, gekleurde sieraden) Een voortdurende confrontatie met stimuli, die de angstige binnenwereld van het kind versterken kan leiden tot heftige paniek/woedeaanvallen

Kinderen met contactstoornissen hebben moeite zich in te leven in gevoelens van anderen, ze hebben moeite met het herkennen van emoties. Ze moeten ook niet op een emotionele manier worden  benaderd en er moet niet teveel een beroep worden gedaan op hun inlevingsvermogen. Autisme is dus niet op de eerste plaats een affectief probleem, maar eerder een probleem van begrijpen.(de sociale werkelijkheid is moeilijk te begrijpen) Om agressie en angst te vermijden, dien je het kind te leren communiceren, je moet het dagverloop, de taken, de omgeving aangepast te maken.

Wie recentere definities van autisme leest zal zien dat sociale afzijdigheid als kenmerk niet noodzakelijk aanwezig hoeft te zijn,voor heel wat kinderen is het een voorbijgaand kenmerk. De problemen met sociale interactie blijven bestaan, maar ze worden door de leeftijd gekleurd: eerst zijn ze afzijdig, daarna openen ze zich meer en meer voor de sociale wereld, en daarna beginnen ze zelf initiatieven te nemen. Zo kun je bij mensen met autisme een ontwikkelingstrend zien van afstandelijk, over passief, naar actief, maar bizar.

Het belangrijkste in de begeleiding is dat het kind met autisme moet leren zich aan te passen aan ons, door aanbieding van een goed gestructureerd leerprogramma leer je het kind een beetje te zijn zoals wij.

De belangrijkste vorm van aanpassing moet echter van ons komen, wij moeten onderkennen waarom en hoe een autistisch kind op een bepaalde manier denkt en reageert en erop inspelen.

Het boek Autischalen geeft een uitvoerig overzicht van wat autisme in het speciaal onderwijs inhoudt.

Problemen op school kunnen overkomen als faalangst, een gebrekkige gewetensontwikkeling of aandacht-concentratieproblemen.