Team van het Vlot

Orthopedagoge type basisaanbod + type 2

Claire Bouchaert

Refterhulp en begeleidster bus 5

Christine Decoster - Verpleegkunde en Veiligheidsadviseur

Verpleegster en Veiligheidscoördinator

Onderhoud en begeleidster bus 2

Verpleegster en begeleidster bus 8

ICT-coördinator