RONDOM zinnen

Vormt het sluitstuk op zinsniveau. Op die manier biedt RONDOM de noodzakelijke begrippen en symbolen om taal te doorzien, te beredeneren en te ontsleutelen.

Taalbeschouwing als toTAAL-gebeuren.

De zinsdelen werden logisch gesymboliseerd in hun onderlinge relaties (werkwoordvalentie). Betekenis en structuur versterken elkaar.