Schoolvisie

 

(Zelf)vertrouwen

Type overschrijdend

is de BASIS van het functioneren:

-vanuit onderlinge relaties:

·         leerling

·         leerkracht

·         ouders

·         omgeving

-door middel van:

·         bevestiging

·         aanmoediging

·         complimenten

-vanuit zelfkennis

·         talenten ontwikkelen i.f.v. succeservaringen

·         beperkingen aanvaarden

·         grenzen verleggen i.f.v. nieuwe kansen

Specifiek per type

Basisaanbod

Type 2

Type 9

·         zelfkennis door zelfevaluatie

·         vanuit rust in zichzelf, in de klas in de omgeving

·         jezelf graag zien,voelen dat anderen je graag zien

(Zelf)redzaamheid

Type overschrijdend

·         hulpvraag signaleren/hulpvragen stellen

·         lichaamsverzorging, zindelijkheid en hygiëne

·         zelfkennis

·         zelfstandigheid : alternatieven bieden als iets niet lukt

·         functioneel in de maatschappij/plan trekken

·         probleemoplossend denken

·         tijd en ruimte

Specifiek per type

Basisaanbod

Type 2

Type 9

·         groot motorische vaardigheden

·         klein motorische vaardigheden

·         zorg dragen  voor materiaal

·         gepast materiaal gepast gebruiken

·         met vallen en opstaan

·         assertiviteit

·         orde en netheid

·         groot motorische vaardigheden

·         klein motorische vaardigheden

·         herkennen van eigen materiaal

·         zorg dragen voor materiaal

·         communicatie en feedback met thuis

·         engagement om bepaalde zaken aan te pakken

·         voorzien in basisbehoeften

·         prioriteiten bepalen

·         in samenwerking met ouders

·         multimedia

Respect

Type overschrijdend

·         aangeleerd of aan te leren

·         vanuit onderlinge relaties, vanuit ieders eigenheid (met specifieke beperking en mogelijkheden)

o   leerling

o   leerkracht

o   ouders

o   omgeving, cultuur, godsdienst, christelijke waarden en normen, …

·         voor materiaal

·         afspraken/compromissen maken en naleven

·         steeds wederzijds en empathisch

·         beleefdheidBasisaanbod

Type 2

Type 9

Ontplooiing

Type overschrijdend

Vanuit respect, geluk, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid komen tot een maximale ontplooiing

·         het leren als een duidelijk doel zien : cognitieve capaciteiten optimaal stimuleren

·         talenten ontdekken en gebruiken bij leerlingen en leerkrachten

·         steeds opnieuw kansen creëren tot ontwikkeling met differentiatie en compensatie

·         grenzen verleggen (buiten comfortzone durven stappen)

·         motivatie , doorzettingsvermogen en assertiviteit ontwikkelen

·         beperking gericht aanpakken (multidisciplinair)

·         teamgerichte aanpak met betrokkenheid van de ouders

·         creativiteit stimuleren

·         motorisch en sportief

Specifiek per type

Basisaanbod

Type 2

Type 9

·         zinvolle tijdsbesteding

·         loslaten: geloven en vertrouwen in je kind (als ouders , externen)

Geluk

Type overschrijdend

·         school = warm nest, veilige thuishaven zowel voor collega’s (team), leerlingen en ouders.

·         omstandigheden en gebeurtenissen leren kaderen, relativeren.

·         gelukkig leren zijn. genieten van kleine, dagdagelijkse dingen

·         kunnen omgaan met het negatieve : het ‘mag’ ook eens minder gaan.

·         welbevinden

·         JEZELF mogen zijn  : geluk op maat, is voor iedereen verschillend.

·         door succeservaringen → voldoening (ook in het leren)

·         tijd maken om te genieten van extra activiteiten binnen en buiten de school

Specifiek per type

Basisaanbod

Type 2

Type 9

·         iets minder schoolse druk

·         non-verbale en tactiele communicatie

·         sociale media relativeren (100 likes ≠ 2 goede vrienden)

·         niet te vlug in paniek schieten als het een dagje minder gaat (ouders).