Type 2

Niveau kleuteronderwijs

  • vanaf 2 jaar en 6 maanden
  • voor matig en/of ernstig mentaal vertraagde kinderen
  • tot 6 jaar met mogelijkheid tot verlenging tot 8 jaar

Niveau lager onderwijs

  • vanaf 6 jaar
  • voor matig en/of ernstig mentaal vertraagde kinderen
  • tot 13 jaar (mogelijk te verlengen)

Verschillende groepen:

* functionele groep met uitgebreide auti-werking en structuur

* functionele groep met vooral aandacht voor dagelijkse activiteiten, minder schoolse vaardigheden

* groepen waar de schoolse vaardigheden verder worden uitgebreid op individueel niveau (taal en lezen, wiskunde, WO, ...)

Kleuters en functionele groepen: doelen

  1. intensieve begeleiding van de taalontwikkeling met o.a. toepassen van SMOG.
  2. bijzondere aandacht gaat ook naar de mobiliteitsmogelijkheden van die kinderen. Kansen op sociale integratie hangen volgens ons ook veel af van de mogelijkheden van een individu om zo mobiel mogelijk te kunnen leven.
  3. sociale vaardigheden en aanpassing aan het dagelijks leven (ADL) kunnen doorheen alle activiteiten van een week geoefend worden.
  4. Voor de cognitieve aspecten zoals leren lezen, schrijven en rekenen, willen wij bij alle leerlingen een aanzet proberen.