Type 9: Auti-werking

De nieuwe folder van onze interne A.S.S.-werking: Wat is A.S.S. en Hoe ziet onze auti-werking eruit?

Klik hier om de folder te bekijken en te downloaden.

* Om een goede begeleiding te geven aan kinderen met A.S.S. moeten we de ruimte, de tijd en de activiteiten verduidelijken en visualiseren.

Meer uitleg in dit document.

* Autiwerking.

Kinderen met een multi-disciplinaire diagnose ASS worden in de auti-werking opgenomen.

Met onze school streven we een maximale integratie van de leerlingen in de maatschappij na, dwz maximale ontwikkelingskansen bieden zodat het kind later zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kan participeren aan het maatschappelijk leven.

In onze autiklassen worden de kinderen met ASS begeleid met een aangepaste structuur en didactiek, een prikkelarme ruimte en zijn er aangepaste materialen aanwezig die ervoor zorgen dat de mogelijkheid tot leren optimaal ontwikkeld kan worden.

Mocht het lukken om geïntegreerd te werken, dan zullen we (al dan niet stapsgewijs) de kinderen opnemen in onze klassen Basisaanbod.